سایت سهراب قربانی
سایت سهراب قربانی

سهراب قربانی

سهراب قربانی، وکیل دادگستری، چونان ناخدایی است در دریای پرتلاطم حقوق و عدالت. با تجربه‌ای چون فانوس در شب تاریک، راهنمایی می‌کند افراد را در میان امواج بی‌پایان دعاوی و مسائل حقوقی. او با دانشی عمیق در زمینه‌های دعاوی خانواده و هویت قانونی، جرایم علیه اموال و اسناد، و دعاوی مالی و تجاری، همچون چراغی روشن، راه را برای کسانی که در جستجوی عدالت هستند، نورانی می‌سازد

شبکه های اجتماعی

زمان سخنرانی

تلفنی تا مشاوره حضوری
 مشاوره تلفنی
مشاوره تخصصی حضوری
مشاوره حضوری
مشاوره آنلاین با وکیل
مشاوره آنلاین