مراحل طلاق توسط وکیل دادگستری به شرح زیر است:

وکیل دادگستری 

سهراب قربانی

1

صدور گواهی عدم سازش

 اگر طلاق توافقی باشد، زوجین باید به مشاوره روانشناسی مراجعه کنند و در صورت عدم سازش، گواهی مربوطه صادر می‌شود

 

2

ثبت دادخواست طلاق

 پس از جلسات مشاوره، دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود1.

3

ارائه مدارک به وکیل

 مدارک لازم شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، عقدنامه و وکالتنامه طلاق (در صورت وجود) به وکیل داده می‌شود1.

4

ارجاع پرونده به دادگاه خانواده

 پس از ارجاع پرونده به دادگاه، مدارک اصلی و ادله دفاع ارائه می‌شود

5

اثبات شروط طلاق

در صورت نیاز، وکیل باید شروط طلاق را اثبات کند

6

اجرای حکم

 پس از صدور حکم طلاق، برای اجرا به دفترخانه طلاق ارجاع داده می‌شود

در آخر

سخن آخر

این مراحل ممکن است بسته به شرایط خاص هر پرونده متفاوت باشد. برای اطلاعات دقیق‌تر و مشاوره تخصصی، توصیه می‌شود با وکیل دادگستری مشورت نمایید.

 

مراحل رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر توسط وکیل دادگستری به طور کلی به شرح زیر است

وکیل مواد مخدر مشهد

سهراب قربانی

1

مشاوره حقوقی

 اولین قدم، مشاوره با وکیل متخصص در زمینه مواد مخدر است تا درک درستی از وضعیت حقوقی و گزینه‌های پیش رو داشته باشی

2

بررسی پرونده

 وکیل پرونده را مطالعه می‌کند تا از تمام جوانب اتهامات و مدارک موجود آگاه شود

3

تدوین استراتژی دفاعی

 بر اساس اطلاعات به دست آمده، وکیل استراتژی دفاعی مناسبی را طراحی می‌کند.

4

حضور در جلسات دادگاه

وکیل در تمامی جلسات دادگاه به نمایندگی از موکل حضور می‌یابد و دفاعیات را ارائه می‌ده

5

پیگیری مراحل قضایی

این شامل حضور در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، و در صورت نیاز، دیوان عالی کشور اس

6

درخواست تخفیف یا بخشودگی

 وکیل می‌تواند برای کاهش مجازات یا دریافت عفو برای موکل اقدام کن

پایان

این مراحل می‌توانند بسته به پیچیدگی پرونده و قوانین مربوطه متفاوت باشند. همچنین، وکیل می‌تواند در مواردی مانند آزادسازی وسایل نقلیه توقیفی به دلیل حمل مواد مخدر یا رفع سوء سابقه مربوط به مواد مخدر کمک کند

مراحل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پرونده‌های مشروبات الکلی توسط وکیل دادگستری مشهد به طور کلی به شرح زیر است

وکیل مشروبات الکلی

2

بررسی پرونده

 وکیل پرونده را مطالعه می‌کند تا از تمام جوانب اتهامات و مدارک موجود آگاه شود

1

مشاوره حقوقی

اولین قدم، مشاوره با وکیل متخصص در زمینه مشروبات الکلی است تا درک درستی از وضعیت حقوقی و گزینه‌های پیش رو داشته باشید

3

تدوین استراتژی دفاعی

بر اساس اطلاعات به دست آمده، وکیل استراتژی دفاعی مناسبی را طراحی می‌کند.

4

سخنرانی :
دکتر محمود اکبری

ابتدا هدف خود را مشخص کنید و بعد بهترین راهکار را برای رسیدن به هدفتان انتخاب کنید.

6

درخواست تخفیف یا بخشودگی

وکیل می‌تواند برای کاهش مجازات یا دریافت عفو برای موکل اقدام کند

5

پیگیری مراحل قضایی

این شامل حضور در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، و در صورت نیاز، دیوان عالی کشور است

پایان

این مراحل می‌توانند بسته به پیچیدگی پرونده و قوانین مربوطه متفاوت باشند. همچنین، وکیل می‌تواند در مواردی مانند آزادسازی وسایل نقلیه توقیفی به دلیل حمل مشروبات الکلی یا رفع سوء سابقه مربوط به مشروبات الکلی کمک کند

“قدرت قانون در دستان ماست!”!

“تسلیم نشوید، برای حق خود بجنگید.”

وکیل طلاق مشاوره