آیا سوالی دارید؟

لطفا ابتدا سوالات و پاسخ های زیر را بخوانید و اگر جواب خود را پیدا نکردید از ما بپرسید
از طریق ارسال فرم به سوال شما جواب می دهیم.

سوالات رایج و متداول

سوالات دیگر

در مورد مال غیر منقول اختلافی پیش بیاید، در کدام دادگاه باید طرح دعوا کرد

دعوای مربوط به اموال و حقوق غیر منقول باید در دادگاه شهری که ملک در آن قرار دارد، اقامه شود

در خرید خانه ای شرط به تنظیم سند رسمی نکرده‌ایم، آیا فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد بود؟

 بله، فروشنده در هر حال ملزم به تنظیم سند رسمی است و خریدار می‌تواند از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهد

اگر در دادگاه فرد را الزام به تنظیم سند رسمی کنیم اما با وجود حکم دادگاه سر باز بزند تکلیف چیست؟

در صورتی که دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند و فروشنده از اجرای آن امتناع ورزد، خریدار می‌تواند از بخش اجرای احکام دادگاه اجرای حکم را بخواهد. در صورت عدم اجرا، نماینده دادگاه به نمایندگی از فروشنده سند را امضا خواهد کرد

آیا می‌توان بدون حضور فروشنده در دفترخانه، سند انتقال ملک را تنظیم کرد؟

خیر، تنظیم سند انتقال ملک نیاز به حضور هر دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) دارد. در صورت عدم حضور فروشنده، خریدار می‌تواند از دادگاه حکم الزام به تنظیم سند را دریافت کند

اگر فروشنده پس از فروش ملک، از تحویل آن خودداری کند، چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

 خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حکم الزام به تحویل ملک را دریافت کند. در صورت عدم تحویل، می‌توان از طریق اجرای احکام دادگاه اقدام به تحویل اجباری ملک کرد1.

در صورتی که ملکی به ارث برسد و بین وراث اختلاف باشد، چگونه می‌توان تقسیم‌نامه تنظیم کرد؟

 برای تنظیم تقسیم‌نامه، وراث می‌توانند به صورت توافقی یا از طریق دادگاه اقدام کنند. در صورت توافق نکردن، هر یک از وراث می‌توانند دادخواست تقسیم ارث را به دادگاه ارائه دهند

آیا می‌توان بدون اجازه فروشنده، ملک را به شخص دیگری منتقل کرد؟

خیر، انتقال ملک به شخص دیگر بدون اجازه فروشنده ممکن نیست. انتقال ملک نیاز به تنظیم سند رسمی در دفترخانه و رضایت هر دو طرف دارد

در صورتی که ملکی به صورت مشاع بین چند نفر باشد، چگونه می‌توان آن را تقسیم کرد؟

در مواردی که ملک به صورت مشاع بین چند نفر است، باید با توافق همه شرکاء یا از طریق دادگاه، تقسیم‌نامه تنظیم شود. در صورت عدم توافق، هر یک از شرکاء می‌توانند دادخواست تقسیم مشاعات را به دادگاه ارائه دهند

اگر شخصی بدون اجازه در ملک دیگری دخل و تصرف کند، چه اقدامات قانونی می‌توان انجام داد؟

 در صورت دخل و تصرف غیرقانونی در ملک دیگری، مالک می‌تواند از طریق دادگاه دادخواست تصرف عدوانی ارائه دهد و خواستار رفع تصرف و جبران خسارت شود1.

 آیا می‌توان برای ملکی که هنوز سند رسمی آن صادر نشده، دادخواست تخلیه داد؟

 بله، حتی اگر سند رسمی ملک هنوز صادر نشده باشد، مالک می‌تواند در صورت داشتن مدارک کافی مبنی بر مالکیت، دادخواست تخلیه ملک را به دادگاه ارائه دهد1.

از ما بپرسید